Aarhus Universitets segl

Protestantismenetværket

Den protestantiske etik. Interdisciplinært netværk om Protestantismens indflydelse på det moderne menneskesyn, samfund og institutioner.

Hensigten med netværket

Protestantismenetværket er et tværfagligt og tværinstitutionelt netværk der etableres med henblik på historisk og normativ udforskning af det protestantiske menneske i Danmark og internationalt.

Som det første netværk af sin art samler det senior- og juniorforskere fra alle danske universiteter på tværs af humaniora, teologi og samfundsvidenskab. Målet er:

  • At belyse protestantismens betydning i normative, historiske og komparative perspektiver.
  • At forbinde og muliggøre optimal videnudveksling mellem danske og internationale fagmiljøer med fokus på protestantismens historiske og normative betydning.
  • At forberede nationale og internationale kollektive forskningsansøgninger, fx i forbindelse med det danske og internationale 500 års reformationsjubilæum i 2017.Idégrundlag

I kraft af begreber om menneskets radikale frihed, om det direkte gudsforhold, om trosretfærdiggørelsen og det universelle præsteskab skaber den lutherske protestantisme en særlig forståelse og forvaltning af menneskets uendelige værd.

Mennesket er i religiøse og åndelige forhold frit. Samtidig er det, eller bør det, inden for denne forståelse, være statens og samfundets lydige tjener og hvert menneske undergiven.

I dette spændingsforhold skabes et menneske der på den ene side står med en eksistentiel opgave om autenticitet og selvgennemsigtighed, og som på den anden side skal dannes og blive tjenende eller nyttigt gennem samfundets institutioner.

Protestantismenetværket planlægger forskningsaktiviteter der skal belyse dette tankesæts gennemslagskraft i historiske og nutidige etikker for selvets eksistens, dannelse og samfundsliv.

Læs mere

Nyheder

Ingen nyheder fundet.

Arrangementer

Ingen arrangementer fundet.

Netværkets planlagte aktiviteter for de kommende år er dog endnu afhængige af bevilling fra anden side.