Aarhus Universitets segl

Aktuelt

Planlagte aktiviteter

Netværket samles to gange om året til tematiske seminarer. I netværkets første to leveår er temaerne bestemt af netværkets tre tematiske spor.

På baggrund af netværksseminarer afholdes to internationale konferencer med fokus på hhv. selv-dannelse og institutions-dannelse. De internationale konferencer vil i særlig grad levere komparative perspektiver (historisk, religiøst, kulturelt og idémæssigt) på selv- og institutionsdannelse. Samtidig inviteres der til generelle og komparative perspektiver på forholdet mellem religion og sekularisering.

På baggrund af internationale konferencer udgives peer reviewed international publikation med komparative studier af protestantismens betydning for moderne selv- og institutionsdannelse. Som forberedelse til kollektive ansøgninger post 2015 foretager relevante medlemmer af styre- og kernegrupper studierejser til faglige og strategiske samarbejdspartnere i udlandet. Hvis muligt vil rejserne foregå i forbindelse med konferencer.

Med udgangspunkt i netværket udarbejdes og indsendes i 2015 1-2 kollektive forskningansøgninger. Mulighederne for national (fx VELUX og FKK) og international (fx European Research Council) funding undersøges løbende af styregruppe og kernegrupper. Muligheder for national og international finansiering i forbindelse med reformations-fejringen i 2017 bliver samtidig undersøgt (fx via dialog med Præsidiet for reformationsjubilæet).