Aarhus Universitets segl

Samarbejdspartnere

Netværket er centralt placeret i forhold til nationale og internationale faglige og strategiske samarbejder.

Disse samarbejder bliver i de kommende år udvidet og substantieret med henblik på fælles faglige aktiviteter og forskningsansøgninger. Nedenfor følger en liste over samarbejdspartnere pt. (oktober 2012).

 • Den danske religionsmodel
  FKK-støttet forskningsnetværk under ledelse af professor Margit Warburg, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (KU). Mens dette netværk specifikt belyser den danske religionsmodel under forandring, undersøger Protestantismenetværket protestantismens betydning kulturelt og etisk – for livssyn, menneskesyn og institutionsdannelse i Danmark og internationalt.
 • Den humane vending
  VELUX-støttet seniorforskningsprojekt under ledelse af professor Sverre Raffnsøe, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (CBS).
 • Forskningsenheden Reformatorisk teologi og konfessionskultur.
  Forskningsenhed under ledelse af lektor Bo Holm, Teologi (AU).
 • Grundtvig Centeret
  Under ledelse af Michael Schelde.
 • Nordic Luther Network
  (Danske kontakter: Bo Holm og Anna Vind).
 • Normative Orders, Frankfurt
  Cluster of Excellence, særligt Professor dr. Thomas Schmidt, Director, Institut für religionsphilosophische Forschung, Prof. Axel Honneth, Prof. Rainer Forst.
 • Pluralism, Democracy and Justice
  Research Group, University of Tromsø.
 • Præsidiet for reformationsjubilæet i Danmark
  Præsidiet koordinerer danske aktiviteter og søgning af fondsmidler i forbindelse med reformationsfejringen i 2017. Nedsat af Folketinget og under ledelse af af Hans Skov Christensen.
 • Refo500
  International platform for videndeling om protestantisme-forskning og formidlingsaktivitet, særligt med henblik på 500-året i 2017.
 • Reformatio Baltica: Kulturwirkungen der Reformation im Ostseeraum Konferencesamarbejde mellem flere tyske og nordiske universiteter (Danske kontakter: Bo Holm og Anna Vind).
 • Reformatorisk Teologi ved AU
  Se reformatoriskteologi.au.dk
 • Søren Kierkegaard Forskningscenteret
  Under ledelse af Pia Søltoft.
 • The Role of Legends in Nation Building: Grundtvig in Comparison
  Konference på Harvard december 2012 og efterfølgende udgivelse på McGill-Queen’s University Press om Grundtvigs betydning for dansk nation building. Under ledelse af Ove K. Pedersen, Ove Korsgaard og John A. Hall (McGill University).