Aarhus Universitets segl

Tematisk spor

Netværkets forskningsarbejde organiseres i tre tematiske spor. Disse spor vil være rammesættende for netværkets aktiviteter. Styregruppens medlemmer står som primært ansvarlige for aktiviteter og forskningsmæssigt niveau inden for de enkelte spor. Samtidig indgår netværksmedlemmer med særligt relevante faglige profiler og engagement i netværkets forskning i kernegrupper omkring de tematiske spor.

Selv og eksistens

Hvilke eksistentielle idealer og udfordringer for mennesket tilbydes i protestantismen? Hvordan har disse forståelser, fx begrebet om trosretfærdiggørelse og et direkte, forpligtende gudsforhold, historisk været bestemmende for forestillinger om selvet og dets udfordringer og værdighed i det hele taget?
Hvad kendetegner, i et komparativt perspektiv, den protestantiske eksistens i forhold til eksistensformer der trækker på andre religioners og traditioners idéer om selvet historisk og i dag?

Kernegruppe:

 • Sverre Raffnsøe, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (CBS)
 • Dorthe Jørgensen, professor (mso), Institut for Kultur og Samfund (IKS)/Filosofi og Idéhistorie (AU)
 • Carsten Pallesen, lektor, Det Teologiske Fakultet (KU)
 • Bo Holm, lektor, IKS/Teologi (AU), Troels Nørager, lektor, IKS/Teologi (AU)
 • Anders Moe Rasmussen, lektor, IKS/Filosofi og Idéhistorie (AU)Styregruppeansvarlig:

 • Pia Søltoft og Matias Møl Dalsgaard

Selvets dannelse og uddannelse.

Hvilken betydning har protestantismen haft for de idealer der historisk har begrundet praksisser og indhold for selvets dannelse og uddannelse i folkeskole, gymnasium, friskole, højskole og højere uddannelse?
I hvilket omfang er eller kan protestantismen være bestemmende for moderne idéer om selvets dannelse? Er fx den modtager-orienterede og anti-autoritære moderne pædagogik og dens idé om samfundsdeltagelse et resultat af den protestantiske frihedstanke?
Hvordan adskiller kristen-protestantiske dannelsesidealer sig fra og hvordan er de i udveksling med andre dannelsesidealer historisk og i dag?

Kernegruppe:

 • Ove Korsgaard, professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (AU)
 • Per Øhrgaard, professor, Department for Business and Politics (CBS)
 • Lars Qvortrup, professor, Institut for Læring og Filosofi (AAU)
 • Alexander von Oettingen, udviklingsdirektør (Prof. Højsk. Syd Danmark)
 • Eberhard Harbsmeier, rektor (Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster)
 • Michael Böss, lektor, Engelsk (AU)
 • Camilla Sløk, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi/Center for skoleledelse (CBS)Styregruppeansvarlig:

 • Morten Raffnsøe-Møller.

Selvet og institutionerne

Hvilken etik og hvilke pligter og rettigheder tilbyder protestantismen det enkelte menneske i livet i fællesskabets institutioner? I hvilket omfang er fx begreber om person- og menneskerettigheder i forholdet menneske-stat præget af protestantismen? Hvordan adskiller, i et komparativt perspektiv, institutionsformer inden for protestantismen sig fra institutionsformer inden for andre religioner og traditioner? Spørgsmålet om institutionerne kan forfølges i forhold til forskellige centrale samfundsinstitutioner, fx familien, arbejdet, retten og staten.

Kernegruppe:

 • Lisbet Christoffersen, professor, Institut for Samfund og Globalisering (RUC)
 • Uffe Østergaard, professor, Department for Business and Politics (CBS)
 • Niels Kærgård, professor, Fødevareøkonomisk Institut (KU)
 • Hans Dabelsteen, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab (KU)
 • Lars Bo Kaspersen, professor, Institut for Statskundskab (KU)
 • Amnon Lev, adjunkt, Juridisk Fakultet (KU)Styregruppeansvarlig:

 • Ove K. Pedersen